KATALOG ZNAKOVA

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

Oznake na kolniku su elementi vodoravne signalizacije koje vozače upućuju na način ponašanja na cesti.
Oznake na kolniku su uzdužne oznake, poprečne oznake, ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika.
Oznake na kolniku ucrtavaju se, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor i ne smiju povećavati sklizavost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0.6 cm iznad razine kolnika.

Evakuacijska crta na oblozi tunela

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H 67

Evakuacijska crta na oblozi tunela

Evakuacijska crta

Opis znaka:

Evakuacijska crta na oblozi tunela označava se cijelom dužinom tunela sa strane na kojoj se nalaze ulazi u pješačke prolaze i prolaze za vozila, crtom širine 50 cm u crvenoj boji RAL 2002 (H67).

Evakuacijska crta na oblozi tunela izvodi se tako da je donji rub crte na visini od 90 cm od razine pješačkog hodnika.