KATALOG ZNAKOVA

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

Oznake na kolniku su elementi vodoravne signalizacije koje vozače upućuju na način ponašanja na cesti.
Oznake na kolniku su uzdužne oznake, poprečne oznake, ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika.
Oznake na kolniku ucrtavaju se, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor i ne smiju povećavati sklizavost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0.6 cm iznad razine kolnika.

Označavanje stalne prepreke unutar mjera prometnog profila

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H 66

Označavanje stalne prepreke unutar mjera prometnog profila

Obilježavanje stalne prepreke

Opis znaka:

Elementi konstrukcije i opreme javnih cesta i drugih predmeta koji označuju stalne prepreke unutar mjera prometnog profila obilježavaju se crveno - bijelom, a slobodnog profila crno - bijelom oznakom (H66)