KATALOG ZNAKOVA

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

Oznake na kolniku su elementi vodoravne signalizacije koje vozače upućuju na način ponašanja na cesti.
Oznake na kolniku su uzdužne oznake, poprečne oznake, ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika.
Oznake na kolniku ucrtavaju se, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor i ne smiju povećavati sklizavost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0.6 cm iznad razine kolnika.

Obilježavanje mjesta namijenjenim isključivo osobama s invaliditetom

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H 56

Obilježavanje mjesta namijenjenim isključivo osobama s invaliditetom

Prometna površina za posebne namjene

Opis znaka:

Obilježavanje mjesta namijenjenih isključivo za osobe s invaliditetom (H56)