KATALOG ZNAKOVA

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

Oznake na kolniku su elementi vodoravne signalizacije koje vozače upućuju na način ponašanja na cesti.
Oznake na kolniku su uzdužne oznake, poprečne oznake, ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika.
Oznake na kolniku ucrtavaju se, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor i ne smiju povećavati sklizavost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0.6 cm iznad razine kolnika.

Otvaranje i zatvaranje prometnog traka namijenjenom vozilima javnog prijevoza putnika

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H 16

Otvaranje i zatvaranje prometnog traka namijenjenom vozilima javnog prijevoza putnika

Poprečne oznake na kolniku obilježavaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene na kolniku tako da zahvaćaju jedan ili više prometnih trakova

Opis znaka:

Kosa crta označuje mjesto otvaranja ili zatvaranja prometnog traka namjenjenog vozilima javnog prijevoza putnika