KATALOG ZNAKOVA

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

Oznake na kolniku su elementi vodoravne signalizacije koje vozače upućuju na način ponašanja na cesti.
Oznake na kolniku su uzdužne oznake, poprečne oznake, ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika.
Oznake na kolniku ucrtavaju se, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor i ne smiju povećavati sklizavost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0.6 cm iznad razine kolnika.

Isprekidana crta zaustavljanja

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H 12

Isprekidana crta zaustavljanja

Poprečne oznake na kolniku obilježavaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene na kolniku tako da zahvaćaju jedan ili više prometnih trakova

  • Crte zaustavljanja mogu biti širine od 0,3m' - 0,6m'

Širina zaustavne crte ovisi o prometnom opterećenju, važnosti i širine ceste

Opis znaka:

Isprekidana crta zaustavljanja označuje mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo, ako je potrebno propustiti vozila koja se kreću cestom s pravom prednosti prolaza.

Ispred crte zaustavljanja može se ubilježiti trokut upozorenja.

Poprečne isprekidane crte zaustavljanja postavljaju se na mjestu koje označuju križanje s cestom koja ima prednost prolazka.

Poprečne su oznake, s obzirom na kut pod kojima ih vozač vidi, šire od uzdužnih oznaka.