KATALOG ZNAKOVA

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

Oznake na kolniku su elementi vodoravne signalizacije koje vozače upućuju na način ponašanja na cesti.
Oznake na kolniku su uzdužne oznake, poprečne oznake, ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika.
Oznake na kolniku ucrtavaju se, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor i ne smiju povećavati sklizavost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0.6 cm iznad razine kolnika.

Puna crta zaustavljanja

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H 11

Puna crta zaustavljanja

 Poprečne oznake na kolniku obilježavaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene na kolniku tako da zahvaćaju jedan ili više prometnih trakova

  • Crte zaustavljanja mogu biti od 0,3m - 0,6m

Širina zaustavne crte ovisi o prometnom opterećenju, važnosti i širine ceste

 

Opis znaka:

Puna crta zaustavljanja označuje mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo.

Ispred crte zaustavljanja na kolniku se može ispisati riječ STOP.

Poprečne pune crte za zaustavljanje vozila na križanjima i drugim cestama koje se križaju, moraju biti povučene tako da vozač vozila nad raskrižjem ima dovoljan pregled na promet vozila i pješaka preko raskrižja i tih cesta.

Poprečne su oznake, s obzirom na kut pod kojima ih vozač vidi, šire od uzdužnih oznaka.