KATALOG ZNAKOVA

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

Oznake na kolniku su elementi vodoravne signalizacije koje vozače upućuju na način ponašanja na cesti.
Oznake na kolniku su uzdužne oznake, poprečne oznake, ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika.
Oznake na kolniku ucrtavaju se, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor i ne smiju povećavati sklizavost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0.6 cm iznad razine kolnika.

Crta upozorenja ovisna o duljini preglednosti

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H 10

Crta upozorenja ovisna o duljini preglednosti

Punoj razdjelanoj crti treba predhoditi crta upozorenja (L) koja se utvrđuje prema dolaznoj brzini kretanja vozila i iznosi najmanje za:

  • 130 km/h - 160 m'
  • 100 km/h - 120 m'
  • 80 km/h - 100 m'
  • 60 km/h - 80 m'
  • 40 km/h - 60 m'

Označavanje crte upozorenja može biti dopunjeno jednom ili više strelica, koje vozačima pokazuju koju prometnu traku moraju koristiti.

Opis znaka:

Dijelovi kolnika u blizini vrha prijevoja, raskrižja, prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini i na mjestima na kojima je preglednost ceste znatno smanjena mogu se obilježiti jednom ili dvjema usporednim uzdužnim punim crtama ili dvostrukom crtom, od kojih je jedna puna, a druga isprekidana – slike H08, H09 i H10.

Duljina preglednosti (M) utvrđuje se prema dolaznoj brzini kretanja vozila i iznosi za: 

  • 130 km/h - od 200 m do 400 m
  • 100 km/h - od 160 m do 320 m
  • 80 km/h - od 130 m do 260 m
  • 60 km/h - od 50 m do 100 m

Pri određivanju duljine preglednosti, za obilježavanje oznaka na kolniku u blizini vrha prijevoja, u nepreglednom zavoju ili sličnom mjestu, visina očiju iznosi 1,0m, a visina predmeta 1,1m