KATALOG ZNAKOVA

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

Oznake na kolniku su elementi vodoravne signalizacije koje vozače upućuju na način ponašanja na cesti.
Oznake na kolniku su uzdužne oznake, poprečne oznake, ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika.
Oznake na kolniku ucrtavaju se, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor i ne smiju povećavati sklizavost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0.6 cm iznad razine kolnika.

Dvostruka razdjelna crta

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H 05

Dvostruka razdjelna crta

  • Uzdužne oznake na kolniku mogu biti razdjelne crte, rubne crte i crte upozorenja.

Razdjelna crta služi za razdvajanje dvosmjernih prometnih površina prema smjerovima kretanja.

Rubna crta označuje rub vozne površine kolnika.

Širina uzdužnih crta na kolniku iznosi najmanje 10 cm, a razmak između usporednih uzdužnih dvostrukih crta je 10 cm

Širina središnje razdjelne crte prema širini kolnika:

  • više od 3,5m = 20 cm
  • 3 - 3,5 m = 15 cm
  • 2,75 - 3 m = 12 cm
  • 2,5 - 2,75 m = 10 cm

Opis znaka:

Dvostruka razdjelna crta može biti dvostruka puna, dvostruka isprekidana i dvostruka kombinirana.

Dvostruka puna razdjelna crta označuje zabranu prelaska vozila preko tih crta ili zabranu kretanja vozila po tim crtama i obvezno se izvodi na kolnicima za dvosmjerni promet vozila (H05):

  • s dva ili više prometnih traka za svaki smjer
  • s neparnim brojem prometnih trakova ako se pretjecanje zabranjuje u oba smjera
  • u tunelima i prilazima tunelu u dužini najmanje 200 m
  • na objektima
  • ako to zahtjevaju prometni i sigurnosni uvjeti ceste ili okoliš ceste