KATALOG ZNAKOVA

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

Oznake na kolniku su elementi vodoravne signalizacije koje vozače upućuju na način ponašanja na cesti.
Oznake na kolniku su uzdužne oznake, poprečne oznake, ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika.
Oznake na kolniku ucrtavaju se, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor i ne smiju povećavati sklizavost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0.6 cm iznad razine kolnika.

Puna uzdužna crta (razdjelna i rubna)

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H 01

Puna uzdužna crta (razdjelna i rubna)

  • Uzdužne oznake na kolniku mogu biti razdjelne crte, rubne crte i crte upozorenja.

Razdjelna crta služi za razdvajanje dvosmjernih prometnih površina prema smjerovima kretanja.

Rubna crta označuje rub vozne površine kolnika.

Širina uzdužnih crta na kolniku iznosi najmanje 10 cm, a razmak između usporednih uzdužnih dvostrukih crta je 10 cm

Širina središnje razdjelne crte prema širini kolnika:

  • više od 3,5m = 20 cm
  • 3 - 3,5 m = 15 cm
  • 2,75 - 3 m = 12 cm
  • 2,5 - 2,75 m = 10 cm

Širina rubne i razdjelne crte je ista

Opis znaka:

Uzdužne crte na kolniku izvode se kao pune, isprekidane i dvostruke crte i rubna crta.

Puna uzdužna crta (razdjelna i rubna) označuje zabranu prelaska vozila preko te crte ili zabranu kretanja vozila po toj crti. (H01)