KATALOG ZNAKOVA

T - Turistička i ostala signalizacija

T - Turistička i ostala signalizacija

Turistička i ostala signalizacija je namijenjena obavješta­vanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u naselju.

Piktogram - sjedeća ski vučnica

T - Turistička i ostala signalizacija

844

Piktogram - sjedeća ski vučnica

.

Opis znaka:

.