KATALOG ZNAKOVA

T - Turistička i ostala signalizacija

T - Turistička i ostala signalizacija

Turistička i ostala signalizacija je namijenjena obavješta­vanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u naselju.

Piktogram - dječje igralište

T - Turistička i ostala signalizacija

817

Piktogram - dječje igralište

.

Opis znaka:

.