KATALOG ZNAKOVA

T - Turistička i ostala signalizacija

T - Turistička i ostala signalizacija

Turistička i ostala signalizacija je namijenjena obavješta­vanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u naselju.

Obavijesna ploča

T - Turistička i ostala signalizacija

T 71

Obavijesna ploča

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • EG folija
  • HI folija

 

Dimenzije:

  • do 6m2

Opis znaka:

Obavještava o poslovno - trgovačkim centrima i sadržajima u naselju ili o održavanju izložbi i sajmova.

Podloga je crne boje sa žutim natpisima i rubom.

U obavijesnom znaku osim naziva može biti i simbol objekta ili sadržaja koji se naznačuje.

Obavijesna ploča sadrži nazive, simbol i slikovni prikaz (plan) objekta.