KATALOG ZNAKOVA

T - Turistička i ostala signalizacija

T - Turistička i ostala signalizacija

Turistička i ostala signalizacija je namijenjena obavješta­vanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u naselju.

Obavijesni putokaz

T - Turistička i ostala signalizacija

T 70

Obavijesni putokaz

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • EG folija
  • HI folija

 

Dimenzije:

  • 100 x 30 cm
  • 160 x 30 cm

Opis znaka:

Upućuje na poslovno - trgovački centar ili objekt u naselju.

U obavijesnom znaku osim naziva može biti i simbol objekta ili sadržaja koji se označuje.