KATALOG ZNAKOVA

T - Turistička i ostala signalizacija

T - Turistička i ostala signalizacija

Turistička i ostala signalizacija je namijenjena obavješta­vanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u naselju.

Turističko - informativna ploča

T - Turistička i ostala signalizacija

T 51

Turističko - informativna ploča

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • EG folija
  • HI folija

 

Dimenzije:

  • do 10m2

Opis znaka:

Postavlja se na odmorištima i drugim prostorima uz cestu koji se namjenjeni odmoru, a sudionicima u cestovnom prometu pruža detaljnije informacije vezane za turizam u naselju, području ili županiji u kojoj se nalaze.

Znak je pravokutnog oblika veličine do 10m2.

Uz ovaj znak, u pravilu se postavlja i znak C40 (turističke informacije).

Turistička informativna ploča ima osnovnu podlogu smeđe boje.