KATALOG ZNAKOVA

T - Turistička i ostala signalizacija

T - Turistička i ostala signalizacija

Turistička i ostala signalizacija je namijenjena obavješta­vanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u naselju.

Turističke informacije za određenu ponudu

T - Turistička i ostala signalizacija

T 50

Turističke informacije za određenu ponudu

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • EG folija
  • HI folija

 

Dimenzije:

  • do 6m2

Opis znaka:

Znak upućuje na mjesta na kojima se mogu dobiti određene turističke ponude.

Znak je pravokutnog ili kvadratnog oblika veličine 6m2.

Podloga znaka je smeđe boje, a na umetnutim bijelim poljima su simboli i slova crne boje.