KATALOG ZNAKOVA

T - Turistička i ostala signalizacija

T - Turistička i ostala signalizacija

Turistička i ostala signalizacija je namijenjena obavješta­vanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u naselju.

Putokazni pano za smještajne objekte

T - Turistička i ostala signalizacija

T 41

Putokazni pano za smještajne objekte

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • EG folija
  • HI folija

 

Dimenzije:

  • do 8m2

Opis znaka:

Označuje smjerove na kojima se nalaze hoteli, moteli i pansioni koji se na panou označeni.