KATALOG ZNAKOVA

T - Turistička i ostala signalizacija

T - Turistička i ostala signalizacija

Turistička i ostala signalizacija je namijenjena obavješta­vanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u naselju.

Putokazna ploča za usmjeravanje prema kulturnim znamenitostima ili objektu

T - Turistička i ostala signalizacija

T 20

Putokazna ploča za usmjeravanje prema kulturnim znamenitostima ili objektu

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • EG folija
  • HI folija

 

Dimenzije:

  • 100 x 30 cm
  • 160 x 30 cm

Opis znaka:

Označava smjer kojim se kreće do naznačene znamenitosti ili objekta.