KATALOG ZNAKOVA

T - Turistička i ostala signalizacija

T - Turistička i ostala signalizacija

Turistička i ostala signalizacija je namijenjena obavješta­vanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u naselju.

Oznaka turističke ceste

T - Turistička i ostala signalizacija

T 14

Oznaka turističke ceste

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • EG folija
  • HI folija

 

Dimenzije:

  • na autocestama do 10m2
  • na državnim cestama do 6m2
  • na ostalim cestama do 4m2

Opis znaka:

Znak označava mjesto na cesti, od kojeg je cesta ili njen dio proglašen kao turistička cesta (vinska, obalna, panoramska, planinska).