KATALOG ZNAKOVA

T - Turistička i ostala signalizacija

T - Turistička i ostala signalizacija

Turistička i ostala signalizacija je namijenjena obavješta­vanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u naselju.

Obavijesna ploča za turističku znamenitost ili objekt

T - Turistička i ostala signalizacija

T 13

Obavijesna ploča za turističku znamenitost ili objekt

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • EG folija
  • HI folija

 

Dimenzije:

  • na autocestama do 10m2
  • na državnim cestama do 6m2
  • na ostalim cestama do 4m2

Opis znaka:

Znak natpisom, simbolom ili likovnim prikazom označava naziv, vrstu te smjer i udaljenost do turističke znamenitosti ili objekta.