KATALOG ZNAKOVA

K - Prometna oprema

K - Prometna oprema

Prometnom opremom na cestama označavamo rub kolnika, vrh prometnog otoka, radove na cestama i usmjeravanje prometa.

Uzdignute plohe

K - Prometna oprema

K 55

Uzdignute plohe

.

Opis znaka:

Uzdignute plohe su građevinski izvedene površine za prisilno smanjivanje brzine.

Izvode se pojedinačno ili u nizu obično na mjestima gdje se pojedinačno ili u nizu većinom nalazi obilježeni pješački prijelaz.


Visina plohe je 7 do 12 cm.

Nagib prilaznih rampi iznosi između 1:10 do 1:20, a dužina prilaznih rampi rampi ovisi o visini plohe i minimalno je dužine od jednog metra.