KATALOG ZNAKOVA

K - Prometna oprema

K - Prometna oprema

Prometnom opremom na cestama označavamo rub kolnika, vrh prometnog otoka, radove na cestama i usmjeravanje prometa.

Umjetne izbočine

K - Prometna oprema

K 54

Umjetne izbočine

.

Opis znaka:

Umjetne izbočine su građevinski elementi koji se postavljaju prije zone smirivanja prometa, većinom u stambenim ulicama, obilježenim prometnim znakom C21 (zona u kojoj je ograničena brzina) ili znakom C25 (područje smirenog prometa).


Izbočine se postavljaju preko polovine ili po cijeloj širini prometnog traka.


Ako se postavljaju u nizu međusobna udaljenost izbočina može iznositi od 20 do 60 m ovisno o situaciji.


Ovisno o ograničenju brzine, sljedećih su dimenzija:


a) za 50 km/h ili manje, njihova širina ne smije biti manja od 60 cm, a visina ne smije prelaziti 3 cm;


b) za 40 km/h ili manje, njihova širina ne smije biti manja od 90 cm, a visina ne smije prelaziti 5 cm;


c) za 30 km/h ili manje, njihova širina ne smije biti manja od 120cm, a visina ne smije prelaziti 7 cm.


Tip a) i b) moraju se izvoditi od modularnih elemenata (gume ili plastične mase), a tip c) može se izvoditi i od asfaltne mase.


Izbočina poprečno na smjer vožnje na spoju s kolnikom ne smije imati rubove.