KATALOG ZNAKOVA

K - Prometna oprema

K - Prometna oprema

Prometnom opremom na cestama označavamo rub kolnika, vrh prometnog otoka, radove na cestama i usmjeravanje prometa.

Vibracijske trake

K - Prometna oprema

K 53

Vibracijske trake

.

Opis znaka:

Vibracijske trake koje pri prijelazu vozila proizvode jače vibracije i zvučne efekte i time upozoravaju vozača da smanji brzinu.

Trake su položene u paru na međusobnoj udaljenosti 1.8 m (2.0 m).


Vibracijske trake izvode se od kamene eruptivne granulacije, ili postavljanjem višekomponentne hladne plastike preko cijele širine kolnika, širine 20 do 40 cm i visine 18 do 25 mm

Razmak para traka »a« ovisi o najvećoj dopuštenoj brzini, što, u pravilu, predstavlja vremenski prolaz od jedne sekunde, odnosno dvije sekunde.


Vibracijske trake postavljaju se na mjestima gdje se želi upozoriti vozača na vožnju prema propisanom ograničenju brzina na cesti.