KATALOG ZNAKOVA

K - Prometna oprema

K - Prometna oprema

Prometnom opremom na cestama označavamo rub kolnika, vrh prometnog otoka, radove na cestama i usmjeravanje prometa.

Pokretna signalna ploča s promjenjivim sadržajem

K - Prometna oprema

K 27

Pokretna signalna ploča s promjenjivim sadržajem

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • HI folija

 

Dimenzije:

  • 150 x 200 cm
  • 175 x 250 cm

Opis znaka:

Pokretna signalna ploča s promjenjivim sadržajem (K27, K28 i K29) upozorava na blizinu mjesta na cesti na kojemu se izvode radovi ili gdje je zadan smjer i način preusmjeravanja prometa;