KATALOG ZNAKOVA

K - Prometna oprema

K - Prometna oprema

Prometnom opremom na cestama označavamo rub kolnika, vrh prometnog otoka, radove na cestama i usmjeravanje prometa.

Pokretna ploča s treptačima i svjetlećim strelicama, usmjerenima prema dolje i prometnim znakom

K - Prometna oprema

K 26

Pokretna ploča s treptačima i svjetlećim strelicama, usmjerenima prema dolje i prometnim znakom

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • HI folija

 

Dimenzije:

  • 150 x 200 cm
  • 175 x 250 cm

Opis znaka:

Pokretna ploča s treptačima i svjetlećim strelicama, usmje­renima prema dolje, i prometnim znakom (K26), označuju mjesto na cesti gdje je prometni trak zatvoren pa se promet preusmjeruje;