KATALOG ZNAKOVA

K - Prometna oprema

K - Prometna oprema

Prometnom opremom na cestama označavamo rub kolnika, vrh prometnog otoka, radove na cestama i usmjeravanje prometa.

Ploča za označavanje (bočne) zapreke

K - Prometna oprema

K 15

Ploča za označavanje (bočne) zapreke

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • HI folija

 

Dimenzije:

  • 25 x 100 cm
  • 30 x 100 cm

Opis znaka:

Ploča (bočne) zapreke (K15, K16, K17 i K18) označuju mjesto bočnog smanjenja profila ceste.

Pločama se fizički razdvaja promet suprotnog smjera vožnje.

Ploče K17 i K18 postavljaju se i na mjestu ugradnje umjetne izbočine i uzdignute plohe (čl. 100).

Boja kosih pruga na znakovima K17 i K18 je žuto-zelene boje retrorefleksije klase III