KATALOG ZNAKOVA

K - Prometna oprema

K - Prometna oprema

Prometnom opremom na cestama označavamo rub kolnika, vrh prometnog otoka, radove na cestama i usmjeravanje prometa.

Ploča za označavanje prometnog otoka

K - Prometna oprema

K 07

Ploča za označavanje prometnog otoka

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • HI folija

Opis znaka:

Ploča za označivanje prometnog otoka (K06, K07, K08 i K09), označuje vrh prometnog otoka na raskrižju, na vrhu razdjelnog otoka na izlaznim krakovima autocesta i cesta isključivo namijenjenim za promet motornih vozila.

Ploča K08 izrađuje se kao prostorni element.

Osnovna boja znaka K09 je žuto-zelene boje retrorefleksije klase III.