KATALOG ZNAKOVA

D - Znakovi obavijesti za vođenje prometa

D - Znakovi obavijesti za vođenje prometa

Znakovi obavijesti za vođenje prometa obavješćuju sudionike u prometu o pružanju cestovnih smjerova, rasporedu odredišta i vođenju prometa prema njima, križanjima i čvorištima na određenom smjeru ceste i udaljenostima do odredišta.

Putokaz na portalu iznad dvije prometne trake

D - Znakovi obavijesti za vođenje prometa

D 14

Putokaz na portalu iznad dvije prometne trake

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • EG folija
  • HI folija

 

Dimenzije:

  • promjenjivio m2

Opis znaka:

Na autocesti i cesti s raskrižjima u više razina označuju smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znakovima.

Na znakovima mogu biti ispisana tri, a najviše četiri naziva mjesta, uključivo i nazive nacionalnog parka, svetišta, olimpijskog centra ili nekog drugog sadržaja od nacionalnog značenja.

Znak se postavlja na prilazima i u zoni raskrižja u više razina, dviju autocesta odnosno brzih cesta na mjestima na kojima počinje trak za usporenje vozila.

Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje.

Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrbljava se umetnuta podloga, čija je boja određena posebnim propisom za prometnu signalizaciju.