KATALOG ZNAKOVA

D - Znakovi obavijesti za vođenje prometa

D - Znakovi obavijesti za vođenje prometa

Znakovi obavijesti za vođenje prometa obavješćuju sudionike u prometu o pružanju cestovnih smjerova, rasporedu odredišta i vođenju prometa prema njima, križanjima i čvorištima na određenom smjeru ceste i udaljenostima do odredišta.

Putokazna ploča

D - Znakovi obavijesti za vođenje prometa

D 12

Putokazna ploča

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • EG folija
  • HI folija

 

Dimenzije:

  • promjenjivio m2

Opis znaka:

Znak označuje smjer ceste za naseljeno mjesto ispisano na znaku i udaljenost u kilometrima (osim u bijelom polju).

Znak može imati najviše tri polja za označavanje smjerova kretanja i najviše dva naseljena mjesta unutar polja.

Kad se znak postavlja iznad kolnika (na portal), svako se polje postavlja kao poseban znak iznad prometnih traka na koje se znak odnosi.

Znak se postavlja na raskrižju na mjestu na kojem počinje cesta na koju se znak odnosi.

Boja podloge polja za označavanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje.