KATALOG ZNAKOVA

D - Znakovi obavijesti za vođenje prometa

D - Znakovi obavijesti za vođenje prometa

Znakovi obavijesti za vođenje prometa obavješćuju sudionike u prometu o pružanju cestovnih smjerova, rasporedu odredišta i vođenju prometa prema njima, križanjima i čvorištima na određenom smjeru ceste i udaljenostima do odredišta.

Predputokazna ploča

D - Znakovi obavijesti za vođenje prometa

D 06

Predputokazna ploča

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • EG folija
  • HI folija

 

Dimenzije:

  • promjenjivio m2

Opis znaka:

Znak označuje ime izlaza ili izdvajanja na autocesti i cestama s raskrižjima u više razina.

Znak se postavlja s desne strane kolnika.

Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu.

Položaj oznake broja ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta, ovisno o broju cesta i broju naziva mjesta koje je potrebno naznačiti.

Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja.

Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje.