KATALOG ZNAKOVA

D - Znakovi obavijesti za vođenje prometa

D - Znakovi obavijesti za vođenje prometa

Znakovi obavijesti za vođenje prometa obavješćuju sudionike u prometu o pružanju cestovnih smjerova, rasporedu odredišta i vođenju prometa prema njima, križanjima i čvorištima na određenom smjeru ceste i udaljenostima do odredišta.

Raskrižje

D - Znakovi obavijesti za vođenje prometa

D 03

Raskrižje

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • EG folija
  • HI folija

 

Dimenzije:

  • promjenjivio m2

Opis znaka:

Znak označuje međusobni položaj, smjerove cesta, brojeve cesta te nazive mjesta do kojih vode ceste što se križaju.

Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu.

Položaj oznake broja ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta ovisno o broju cesta i broju naziva mjesta koje je potrebno naznačiti.

Položaj oznake broja ceste lijevo i desno može biti u smjeru strelice ili ispod naziva mjesta.

Znakovi se postavljaju na udaljenosti od najmanje 150m ispred raskrižja na koji se odnosi.

Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja.

Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga, čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upučuje.