KATALOG ZNAKOVA

C - Znakovi obavijesti

C - Znakovi obavijesti

Znakovi obavijesti sudionicima u prometu daju potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću, nazivima mjesta kroz koja cesta prolazi i udaljenosti do tih mjesta, prestanku važenja znakova izričitih naredbi te druge obavijesti koje im mogu koristiti.

Prestanak najmanje dopuštene brzine

C - Znakovi obavijesti

C 14

Prestanak najmanje dopuštene brzine

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • EG folija
  • HI folija

 

Dimenzije:

  • d = 40 cm
  • d = 60 cm
  • d = 90 cm

Opis znaka:

Znak označuje mjesto na kojem prestaje propisana najmanja dopuštena brzina.

Brzina na znaku dana je samo kao primjer.

Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojem prestaje vrijediti ograničenje brzine.