KATALOG ZNAKOVA

C - Znakovi obavijesti

C - Znakovi obavijesti

Znakovi obavijesti sudionicima u prometu daju potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću, nazivima mjesta kroz koja cesta prolazi i udaljenosti do tih mjesta, prestanku važenja znakova izričitih naredbi te druge obavijesti koje im mogu koristiti.

Izbočina na cesti

C - Znakovi obavijesti

C 10 *

Izbočina na cesti

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • HI folija

 

Dimenzije:

  • 40 x 40 cm
  • 60 x 60 cm
  • 90 x 90 cm

Opis znaka:

Znak označuje mjesto gdje su postavljene naprave za smirivanje prometa.

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.