KATALOG ZNAKOVA

C - Znakovi obavijesti

C - Znakovi obavijesti

Znakovi obavijesti sudionicima u prometu daju potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću, nazivima mjesta kroz koja cesta prolazi i udaljenosti do tih mjesta, prestanku važenja znakova izričitih naredbi te druge obavijesti koje im mogu koristiti.

Cesta s jednosmjernim prometom

C - Znakovi obavijesti

C 06

Cesta s jednosmjernim prometom

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • EG folija
  • HI folija

 

Dimenzije:

  • 40 x 40 cm
  • 60 x 60 cm
  • 90 x 90 cm

Opis znaka:

Znak obavješčuje sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti.

Znak se postavlja uzduž ceste s jednosmjernim prometom i to na mjestima na kojima vozaču, koji se kreće cestom, odnosno koji ulazi u jednosmjernu cestu, potrebno dati obavijest o jednosmjernom prometu.

Znak se postavlja tako da je strelica okomita na uzdužnu os ceste