KATALOG ZNAKOVA

B - Znakovi izričitih naredbi

B - Znakovi izričitih naredbi

Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane, ograničenja i obveze.

Zabrana parkiranja

B - Znakovi izričitih naredbi

B 40

Zabrana parkiranja

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • EG folija
  • HI folija

 

Dimenzije:

  • d = 40 cm
  • d = 60 cm
  • d = 90 cm

Opis znaka:

Znak označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila.

Osnovna boja znaka je plava.

Znak može imati dopunsku ploču s ucrtanom strelicom koja se postavlja ispod znaka usporedno s uzdužnom osi ceste, koja upučuje na to da se zabrana, odnosno ograničenje označeno prometnim znakom, odnosi samo na dio ceste koji se proteže u smjeru označenom strelicom i na udaljenosti koja je označena uz strelicu.