KATALOG ZNAKOVA

B - Znakovi izričitih naredbi

B - Znakovi izričitih naredbi

Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane, ograničenja i obveze.

Prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera

B - Znakovi izričitih naredbi

B 38

Prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • EG folija
  • HI folija

 

Dimenzije:

  • d = 40 cm
  • d = 60 cm
  • d = 90 cm

Opis znaka:

Znak označuje zabranu pristupa vozila na uski dio ceste prije nego što tim dijelom prođu vozila iz suprotnog smjera.

Simbol znaka ima strelicu crvene boje koja označuje smjer koji nema prednost.

Znak se postavlja na mjestu s kojeg se može vidjeti dio ceste na koji se zabrana odnosi.