KATALOG ZNAKOVA

B - Znakovi izričitih naredbi

B - Znakovi izričitih naredbi

Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane, ograničenja i obveze.

Ograničenje brzine

B - Znakovi izričitih naredbi

B 31

Ograničenje brzine

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • EG folija
  • HI folija

 

Dimenzije:

  • d = 40 cm
  • d = 60 cm
  • d = 90 cm

Opis znaka:

Znak označuje cestu ili dio ceste kojim se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) večom od označene na znaku.

Ako je znaku iz stavka 1. ove točke pridodana dopunska ploča na kojoj je označena vrsta motornog vozila ili masa vozila (npr. 5t), označeno ograničenje brzine odnosi se samo na tu vrstu vozila ili na vozila čija največa dopuštena masa prelazi označenu.

Kad se znak iz stavka 1. ove točke postavljen pod znakom C79 (naziv naseljenog mjesta), ograničenje brzine vrijedi za cijelo područje naselja.

Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti.