KATALOG ZNAKOVA

B - Znakovi izričitih naredbi

B - Znakovi izričitih naredbi

Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane, ograničenja i obveze.

Raskrižje s cestom s prednošću prolaska

B - Znakovi izričitih naredbi

B 01 *

Raskrižje s cestom s prednošću prolaska

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • HI folija

 

Dimenzije:

  • 60 x 60 x 60 cm
  • 90 x 90 x 90 cm
  • 120 x 120 x 120 cm

Opis znaka:

Znak označuje blizinu raskrižja na kojem vozač mora dati prednost svim vozilima što se kreću cestom na koju on nailazi. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije. Znak ima oblik istostraničnog trokuta čija je jedna stranoca postavljena vodoravno a vrh nasuprot njoj okrenut je prema dolje.