KATALOG ZNAKOVA

A - Znakovi opasnosti

A - Znakovi opasnosti

Znakovi opasnosti sudionicima u prometu označuju blizinu dijela ceste ili mjesto na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost.

Prijelaz ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima

A - Znakovi opasnosti

A 45 *

Prijelaz ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • Hi folija

 

Dimenzije:

  • 60 x 60 x 60 cm
  • 90 x 90 x 90 cm
  • 120 x 120 x 120 cm

Opis znaka:

Znak označuje blizinu prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja je osigurana branicima ili polubranicima. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.