KATALOG ZNAKOVA

A - Znakovi opasnosti

A - Znakovi opasnosti

Znakovi opasnosti sudionicima u prometu označuju blizinu dijela ceste ili mjesto na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost.

Obilježen pješački prijelaz

A - Znakovi opasnosti

A 33 *

Obilježen pješački prijelaz

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • Hi folija

 

Dimenzije:

  • 60 x 60 x 60 cm
  • 90 x 90 x 90 cm
  • 120 x 120 x 120 cm

Opis znaka:

Znak označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.