KATALOG ZNAKOVA

A - Znakovi opasnosti

A - Znakovi opasnosti

Znakovi opasnosti sudionicima u prometu označuju blizinu dijela ceste ili mjesto na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost.

Približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika

A - Znakovi opasnosti

A 50 *

Približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

 

Tip folije:

  • Hi folija

 

Dimenzije:

  • 60 x 60 x 60 cm + (100 x 30 cm) x 3
  • 90 x 90 x 90 cm + (100 x 30 cm) x 3

Opis znaka:

Znak označuje udaljenost do prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja nije osigurana branicima ili polubranicima.

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.

Znak ima oblik pravokutnika, čiju osnovicu čini kraća stranica.

Znak se postavlja tako da se znak u obliku pravokutnika s tri kose pruge i odgovarajućim znakom opasnosti postavlja na 240m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini, znak s dvije kose pruge na 160m, a znak s jednom kosom prugom na 80m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini tako da je niža strana kosih pruga bliža kolniku.

Znak opasnosti može biti postavljen i iznad znaka s jednom kosom prugom.