NAŠI PROIZVODI

Turistička signalizacija

O proizvodu


Turistička i ostala signalizacija je namjenjena obavještavanju sudionika u prometu o kulturnim, povjesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim sadržajima.

 

Turističku signalizaciju na cestama čine:

 

  • znakovi obavijesti o kulturnim, povjesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima
  • znakovi za usmjeravanje prema kulturnim, povjesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima
  • znakovi za pružanje turističkih i drugih informacija

 

Ostalu signalizaciju na cestama čine:

 

  • znakovi za izraz dobrodošlice
  • znakovi obavijesti za usmjeravanje prema poslovno – trgovačkim objektima i centrima, važnim objektima i sadržajima u naselju te ostalim javnim prostorima (sajmovi, izložbe...) koji zbog svoje namjene privlači veći broj ljudi.

 

Turistička prometna signalizacija se izrađuje u istoj tehnologiji i od istih materijala kao vertikalna prometna signalizacija a sve prema Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama N.N. 87/2002, te od najkvalitetnijih atestiranih materijala.

 

  • kao standard koriste se 3M-ove retroreflektirajuće Engineer grade, High intensity i Diamond grade samoljepljive folije sa 7 i 10 godišnjom garancijom proizvođača na reflektirajuća svojstva
  • podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima debljine 2 ili 3 mm sa dvostruko povijenim rubom i  bojanom pozadinom otpornom na UV zračenja
  • vezni elementi su promjera 60,3 mm predviđeni za montažu na stup
  • nosači su čelične cijevi, vruće cinčane, promjera 60,3 mm sa zaštitnim čepom

 

Prema želji i potrebi investitora u mogućnosti smo ponuditi izradu digitalnog ispisa fotomaterijala i raznih vizualnih rješenja na retroreflektirajućoj foliji sa zaštitnom UV laminacijom, također i bojanje poleđine turističke ploče, stupova i veznog materijala u rustikalno smeđu boju.

 

Turističke ploče većih dimenzija izrađuju se od aluminijskih lamela za montažu na aluminijske I-profile širine 12, 18 ili 24 cm – ovisno o dimenzijama prometnih ploča.

Fotogalerija

Turistička signalizacija

Turistička signalizacija

Poleđina ploče

Poleđina ploče

Turistička ploča

Turistička ploča

Prometna ploča s ojačanjima

Prometna ploča s ojačanjima

Turistička prometna signalizacija

Turistička prometna signalizacija

Reklamno putokazne ploče

Reklamno putokazne ploče

Ploča na aluminijske lamele

Ploča na aluminijske lamele

Aluminijske lamele i I profili

Aluminijske lamele i I profili

Turistička signalizacija

Turistička signalizacija

Aluminijske lamele i I profili

Aluminijske lamele i I profili