NAŠI PROIZVODI

Vertikalna signalizacija

O proizvodu


  • Znakovi opasnosti
  • Znakovi izričitih naredbi
  • Znakovi obavijesti
  • Znakovi obavijesti za vođenje prometa
  • Dopunske ploče

 

Prometni znakovi u cijelosti se izrađuju i postavljaju u skladu sa važećim zakonskim odredbama i normama, od najkvalitetnijih atestiranih materijala.

 

Kao standard koriste se 3M-ove retroreflektirajuće Engineer grade, High intensity i Diamond grade samoljepljive folije sa dugogodišnjom garancijom proizvođača na reflektirajuća svojstva.

 

Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima debljine 2 ili 3 mm sa dvostruko povijenim rubom i  pozadinom bojanom i otpornom na UV zračenja.

 

Vezni elementi su promjera 60,3 mm predviđeni za montažu na nosače.

 

Nosači su čelične cijevi, vruće cinčane, promjera 60,3 mm sa zaštitnim čepom ili tronošci (za privremenu regulaciju prometa).

 

Prometni znakovi većih dimenzija, kao što su putokazne i obavijesne ploče, izrađuju se od aluminijskih lamela za montažu na aluminijske I-profile širine 12, 18 ili 24cm – ovisno o dimenzijama prometnih ploča.

Fotogalerija

Vatrogasni prilaz

Vatrogasni prilaz

Pocinčane spojnice

Pocinčane spojnice

Ploča s ojačanjem

Ploča s ojačanjem

Znakovi u garažama

Znakovi u garažama

Prometni znak - STOP

Prometni znak - STOP

Ulaz na parkiralište

Ulaz na parkiralište

Obilježavanje parkirališta

Obilježavanje parkirališta

Prometni znak

Prometni znak

Prometni znak

Prometni znak

Retroreflektirajuće 3M naljepnice

Retroreflektirajuće 3M naljepnice

Retroreflektirajuća 3M naljepnica

Retroreflektirajuća 3M naljepnica

3M naljepnice

3M naljepnice

3M retroreflektirajuće naljepnice

3M retroreflektirajuće naljepnice

Pješačka zona - prometni znak

Pješačka zona - prometni znak