KATALOG ZNAKOVA

A - Znakovi opasnosti

A - Znakovi opasnosti

B - Znakovi izričitih naredbi

B - Znakovi izričitih naredbi

C - Znakovi obavijesti

C - Znakovi obavijesti

D - Znakovi obavijesti za vođenje prometa

D - Znakovi obavijesti za vođenje prometa

E - Dopunske ploče

E - Dopunske ploče

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

H - Oznake na kolniku i drugim površinama

K - Prometna oprema

K - Prometna oprema

T - Turistička i ostala signalizacija

T - Turistička i ostala signalizacija